Coronapasset spænder ben for idrætsforeninger: “Vi kan ikke bede de frivillige om at kontrollere det”

Keywords: 50-55 years, 55-60 years, 60-65 years, 65-70 years, middle-aged man, middle-aged woman, senior man, whites, basketball court, basketball game, basketball, basketball, tackling, health club, basketball player, married couple, full-length, profile, active seniors, agility, challenge, competition, concentration, control, energy, enjoyment, leisure, lifestyle, physical fitness, skill, vitality, indoors, recreation, sports, 2, photography, wives, married, husbands and wives, husband, husband and wife, husband & wife, spouse, wife, pair, couples, gusto, verve, vivacity, vivacious, spirit, life, zest, spirited, zeal, exuberant, exuberance, ball, sports gear, athletic gear, sports equipment, athlete, sporting event, ball game, sports event, competition, contest, competing, compete, competitive, vigor, lively, liveliness, energetic, fitness center, gyms, fitness club, gym, coordination, coordinated, nimbleness, nimble, dextrous, dexterity, agile, living, full length, full body, guys, guy, mature men, mature man, senior, senior adult, older men, older man, older, senior citizen, mature, man, men, males, adults, ladies, middle-aged women, mature women, mature woman, woman, middle-age, middle aged, middle age, lady, women, middle-aged, females, late fifties, late 50s, 50s adult, fifties, early fifties, early 50s, late sixties, late 60s, sixties, 60s adult, early sixties, early 60s, caucasian, tackle, athletics, experienced, capable, capability, capabilities, mastery, experience, able, expertise, technique, skilled, aptitude, ability, abilities, recreational, pastime, wellbeing, well-being, well being, physical, wellness, fitness, physically fit, healthy, health, athleticism, athletic, healthiness, leisure time, free time, activities, leisure activity, leisure activities, activity, inside, enjoy, enjoyable, enjoying, controlled, concentrated, focus, concentrate, concentrating, challenging, human being, two people only, two, people, t

Skrevet af

28. april 2021

Mange af landets idrætsforeninger har valgt ikke at åbne åbne op for indendørsidræt for voksne over 70 år.

I sidste uge kunne de unge under 18 år og de ældre over 70 år ellers igen kunne få lov til at dyrke motion indendørs. Men flere foreninger har valgt ikke at åbne op.

“Der er nogle helt praktiske udfordringer ved coronapasset og håndteringen af det, nemlig at der skal foretages en kontrol.  Og den kontrol påhviler foreningen. Og når vi kigger på den voksne aldersgruppe og plus 70, så er det ikke altid, at der er en træner til stede som kan tjekke coronapasset, og dermed er der ikke mulighed for, at de kan dyrke deres aktivitet”, siger Mikkel Nørtoft Magelund, der er leder af Team Bredde og Motion i Danmarks Idrætsforbund,

I følge den seneste genåbningsplan af indendørsidræt, er der ikke noget krav om coronapas for børn og unge under 18 år. Men for medlemmerne over 70 år, kan de kun deltage, såfremt de kan vise et gyldigt coronapas.

I planen står der videre, at det er et krav, at foreningen udfører en kontrol af coronapas ved indgangen. Og her er det den enkelte forening, der er ansvarlig for at kravet bliver overholdt. Hvis ikke det er tilfældet, kan det føre til en bøde hos foreningen.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund (DIF) er det for mange foreninger praktisk ikke muligt at udføre kontrollen. Blandt andet fordi mange foreninger og idrætshold er selvkørende og derfor ikke har en ansvarsperson, der kan kontrollere medlemmerne.

Hør interviewet med Mikkel Nørtoft Magelund, leder af Team Bredde og Motion i Danmarks Idrætsforbund, her:

Det kan ikke lade sig gøre

En af de foreninger, der ikke er åbnet op endnu er HI Fitness i Herlev – en fitnessforening under Danmarks Idrætsforbund. De holder fortsat lukket, fordi kravet om kontrol af coronapasset spænder ben for dem.

“Vi kan ikke stille mandskab til rådighed. Vi er en forening, der alene er baseret på frivillighed og ulønnede medarbejdere. Og vi kan ikke stå fra 6-22.30 og kontrollere at folk går ind og ud af døren. Vi kan ikke bede vores frivillige instruktører som i forvejen gør et kæmpe stykke arbejde om yderligere at påtage sig forpligtelser, så det kan ikke lade sig gøre”, siger Thomas Prehn, der er formand i HI Fitness i Herlev.

Og det mærker Finn Holse Hansen, der er 76 år gammel og medlem af HI Fitness.

“Jeg mærker, at jeg mangler at komme derover og bevæge mig. Der er ikke nogen motivation i at stå derhjemme fremfor at gøre det et sted, der er beregnet til det. Man kan ikke være sammen med dem, man plejer at være sammen med”, siger han.

Og det synes Thomas Prehn, formand i HI Fitness, er ærgerligt.

“Det bliver en svær kamp, når vi starter op igen at få aktiveret alle dem, der er blevet inaktive”, siger han.

Han savner, at man udviser noget tillid.

“Jeg synes, man skulle vise borgerne den tillid, at de godt kan styre de her ting og så droppe det coronapas og lade folk få lov til at komme i gang. Vi har stadig et afstandskrav med 2 meter og et arealkrav på fire kvadratmeter pr. medlem, og der er jo ikke påvist nogle smittede folk i fitnesscentrene, så vi forstår jo slet ikke, at man har lukket det”, siger han til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med Thomas Prehn, der er formand i HI Fitness, her:

Uden coronapas – ingen aktivitet

Men ifølge Socialdemokratiet kan det ikke komme på tale at droppe coronapasset.

“Vi står midt i en pandemi, der er i gang med sin tredje bølge i landene omkring os, som har enormt store konsekvenser. Selvom det går godt lige nu, så er vi ikke ovre det, og det bedste våben vi har mod corona, det er jo den kombination af vacciner og tests, som vi lykkes rigtig godt med. Og dér er coronapasset et meget vigtigt redskab til at sikre, at vi ikke mødes for mange mennesker og starter en smittespredning,” siger Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet.

Og selvom det går godt lige nu, skal vi være forsigtige, mener han.

“Vi så i efteråret, hvor hurtigt det kan vende, derfor er vi nødt til stadig at passe på og være forsigtige, fordi vi er i gang med genåbningen af Danmark. Når vi når dertil hvor alle sårbare grupper og alle danskere over 50 er blevet tilbudt en vaccination, så kan vi noget mere end vi kan i dag hvor der stadig er mange ældre og i de sårbare grupper, der ikke er vaccineret. Hvornår vi kommer af med restriktioner, det kommer an på udviklingen i pandemien”, siger Kasper Sand Kjær.

Selvom det er ærgerligt for de foreninger, der ikke kan finde frivillige til at kontrollere, bliver passet ikke droppet, siger han.

“Hvis det ikke kan lade sig gøre at have nogen tilstede for at kontrollere coronapasset, så kan man ikke afvikle aktiviteten, for det ville være for risikabelt, der hvor vi står lige nu. Det her kommer til at være et krav i de næste måneder for at være sikker på, at vi ikke mister kontrollen over epidemien”, siger han.

Hør interviewet med Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet, her:

Næste fase af genåbningen af det indendørs foreningsliv er foreløbigt planlagt til at ske den 6. maj. Og her er det efter planen de resterende idrætsmedlemmer – alle over 17 år, der får lov til at vende tilbage til indendørsidrætten. Det er endnu ikke fastlagt om kravet om kontrol af coronapas fortsat vil være gældende ved næste fase af genåbningen.

Afspiller nu

DET BLÅ HJØRNE

14:05
15:00