Patienter kæmper for ret til erstatning

Skrevet af

27. januar 2022

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vidste igennem næsten to år, at flere patienters mulighed for erstatning var i risiko for at falde for den 10-årige forældelsesfrist. Alligevel blev de ikke informeret om Patienterstatningens frister for at søge erstatning.

I dag har de patienter, som blev opereret i 2010 og 2011, i flere tilfælde mistet muligheden for at søge erstatning hos Patienterstatningen, som er den normale procedure for at søge kompensation, hvis man bliver skadet i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet.

Op mod 500 patienter har fået udført en ankeloperation, der normalt bruges til at afhjælpe særlige ankellidelser. På sygehusets fodkirurgiske afdeling har et større antal patienter dog fået udført indgrebet i forbindelse med skader, der normalt ikke burde medføre en operation. At indgrebet var problematisk for en større patientgruppe blev hospitalet orienteret om allerede i oktober 2019.

Men først i januar i år har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sendt brev til patienter, hvor man fortæller om muligheden for erstatning.

Det er uforståeligt og kritisabelt, siger vicedirektør hos Danske Patienter, Annette Wandel.

“Særligt fordi, man har været velvidende om, at det ville betyde, at nogle patienter ikke kunne få erstatning. Og når man så kigger på den besked, som patienterne endelig får over to år efter, er den heller ikke klar og direkte. Man oplyser heller ikke om, at man skal være opmærksom på tiårsfristen. Så vi synes, det er både beklageligt og kritisabelt, det her forløb,” siger hun til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med vicedirektør hos Danske Patienter, Annette Wandel her:

Derved risikerer minimum 30 patienter at havet forbigået chancen for at søge kompensation for deres skader igennem de normale erstatningsregler i sundhedssystemet.

Én af dem er Helle Høeg Brask på 55 år, der blev opereret i maj 2011. Hun er forarget over, at hospitalet kendte til hendes mulighed for at søge erstatning uden at fortælle hende om det dengang.

“Det er fandeme noget svineri for at sige det rent ud sagt. Det bliver jeg harm over at høre. Jeg kan forstå, at der åbenbart har været 500 patienter, der har fået den her operation, så jeg vil nok sige, at der er fri mulighed for at finde frem til de mennesker, det drejer sig om,” siger Helle Høeg Brask til Radio4.

For hende ville det have haft en stor betydning, hvis hun havde vidst det tidligere.

“Så havde jeg helt klart søgt. Ikke kun erstatning, men jeg ville også have skrevet til patientklagenævnet. For så ville jeg være klar over, at jeg ikke er den eneste, der sidder med en – undskyld udtrykket – en lorteoperation,” siger Helle Høeg Brask.

Her kan du høre interviewet med Helle Høeg Brask:

Hospitalet har igennem næsten to år vidst, at mange patienters mulighed for erstatning var i risiko for at falde for den 10-årige forældelsesfrist, men magtede ikke at få orienteret patienterne.

Det skyldes blandt andet, at en omstændelig proces med at finde frem til patienterne, siger direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Kristian Antonsen.

“Jeg tror ikke, der er nogen, der er involverede i sagen på Bispebjerg, som ikke er meget påvirkede og ulykkelige over det, der er passeret. Men det har ikke været vores intention at hverken forsinke eller dække noget,” siger han og fortsætter.

“Vi har arbejdet ærligt og redeligt på at finde patienterne frem og få vurderet dem for at få rede på, hvad resultaterne af operationerne var.”

Hospital håber på løsning

Allerede for 14 dage siden erklærede Bispebjerg og Frederiksberg Hospital at de ville forsøge at hjælpe alle patienter med skader uanset forældelsesfrist. Efter Radio4 og TV 2 beskrev de unødige operationer, har hospitalet således kontaktet Patienterstatningen og bedt den vurdere de forældede sager som normalt.

“Det vil sige, at hospitalet selv betaler Patienterstatningen for at foretage en vurdering. Hvis den falder ud med en votering, hvor man siger, at der er belæg for at udbetale erstatning, så kommer vi også til at udbetale erstatningen,” siger Kristian Antonsen til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med direktør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Kristian Antonsen her:

Afspiller nu

FRONTLINJEN

15:05
16:00