Regionsrådsformand om for lange ventetider på Aarhus Universitetshospital: “Jeg vidste ikke noget”

Formanden for Danske Regioner Anders Kühnau (S) præsenterer aftale om akutplanen ved et doorstep. Indenrigs- og Sundhedsministeriet i København, torsdag den 23. februar 2023.

Skrevet af

4. maj 2023

kav@radio4.dk

kav@radio4.dk

Ledelsen i Region Midtjylland har også et ansvar i den sag fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor 313 patienter har måttet vente alt for længe på udredning og behandling for mave- og tarmkræft. Det mener Jes Søgaard, der er sundhedsprofessor på Syddansk Universitet. Men Anders Kühnau, der er regionsrådsformand i Region Midtjylland, slår fast, at han ikke vidste noget.

Poul Blaabjerg og Claus Thomsen, som er henholdsvis hospitalsdirektør og lægefagligdirektør på Aarhus Universitetshospital, blev i tirsdags fyret. De vidste godt, at patienterne fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH ikke blev opereret til tiden.

Det slår kammeradvokaten fast i en rapport, som kraftigt kritiserer hospitalet for at have begået store fejl. Fejlene karakterises som »endog meget grove, henset til reglernes betydning for patienternes helbredelse«, og kritikken forstærkes af, at fejlene »alle blev begået bevidst og fastholdt over en længere periode«.

Men ifølge Jyllands-Posten blev den øverste ledelse i regionen advaret for ca. et år siden omkring problemer på Aarhus Universitetshospital. Derfor har ledelsen i Region Midtjylland også et ansvar. Det mener Jes Søgaard, der er sundhedsprofessor på Syddansk Universitet.

“Regionsdirektionen, hvor Pernille Blach Hansen står i spidsen, som en slags administrerende direktør for hele regionen og dermed for sygehusene, var detaljeret informeret om den her sag allerede i maj 2022. Der var aftalt et møde mellem regionsdirektionen og Aarhus Universitetshospitals ledelse, og det blev aflyst, og så skete der ikke mere i den sag. Vi ved, at Pernille Blach Hansen og den øvrige direktion var informeret om det her. Om Anders Kühnau, regionrådsformand, var informeret kan jeg ikke sige, men det ville undre mig, om han ikke var informeret, når en sag af den beskaffenhed kommer op på regionsdirektionens bord,” siger han til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med Jes Søgaard, der er sundhedsprofessor på Syddansk Universitet, her:

Men Anders Kühnau, der er regionsrådsformand i Region Midtjylland, afslår at have vidst noget som helst.

“Jeg kan sige, at regionsrådet har ikke drøftet det, og jeg har ikke fået informationer om de kapacitetsproblemer, der er på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at vi havde problemer i det omfang på den pågældende afdeling. Jeg har ikke vidst, at man tilsidesatte handlepligten. Jeg har ikke vidst, at man satte økonomiske hensyn over patienternes tarv. Det er de ting, der kom frem i den rapport, som er chokerende læsning for os alle sammen,” siger han til Radio4 Morgen.

Derfor skal de også til bunds i sagen nu, siger Anders Kühnau, regionrådsformand.

“Vi har bedt om at få lavet en kerneårsagsanalyse, af hvad det er for nogle problemer, der er i den her sag, og hvorfor tingene ikke er blevet meldt op. Det er klart, at de møder, direktionen også har deltaget i, kommer også til at være en del af den kerneårsagsanalyse, så vi får en forklaring på, hvorfor det er, vi ikke har fået drøftet de problemstillinger, der har været i den her sag hele vejen op igennem ledelsessystemet.”

Hør interviewet med Anders Kühnau, der er regionsrådsformand i region Midtjylland, her:

Til det dialog-møde fra den 18. maj 2022, som Jes Søgaard, sundhedsprofessor på Syddansk Universitet, referer til, står der, at dagsordenen er »Orientering om kapacitetsudfordringer i Mave- og Tarmkirurgi«. “Mave- og Tarmkirurgi (MTK) kan aktuelt ikke tilbyde OP-tider (operation, red) i overensstemmelse med de maksimale ventetider, fordi der ikke er sengekapacitet til patienterne efter operation (…),” står der blandt andet.

Jes Søgaard mener, at det er vigtigt at finde ud af, hvad Pernille Blach Hansen, som er koncerndirektør i Region Midtjylland eller Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland fra Socialdemokratiet, egentlig vidste.

“Grunden til, at vi har et folkevalgt element i ledelsen af vores sygehuse, er netop, at politikerne skal varetage patienternes interesse. Og dér mener jeg helt klart, at man må stille sig det spørgsmål: ‘Har politikeren i regionsrådet i Region Midtjylland svigtet her?’ Hvis vi skal tale om en form for beviskæde, er det springende punkt, hvor meget og hvor detaljeret var Anders Kühnau og forretningsudvalget i Region Midtjylland var informeret. Det ved vi ikke, men vi ved nu, at regionsdirektionen var detaljeret informeret.”

Koncerndirektør i Region Midtjylland Pernille Blach Hansen har ikke ønsket at stille op til interview. Og Anders Kühnau, der er regionsrådsformand, kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan og om, hun skal stå til ansvar.

“Jeg vil forholde mig til de her ting, når vi er færdige med vores kerneårsagsanalysen og har fokuseret på, hvad årsagen er, til at vi ikke har fået de her ting frem i lyset. Jeg er også interesseret i, hvorfor vi ikke har fået ting frem på politisk niveau. Og det er nogle af de ting, som vi drøfter med direktionen. Hvor mange informationer, har de fået, og hvordan har de givet det videre til politisk niveau. Det har de så ikke gjort, og det er der, vi mangler informationer i det politiske niveau,” siger han.

Pernille Blach Hansen siger i et skriftligt svar:

“Hospitalsledelsen på AUH skrev to breve til direktionen i sommeren 2022 angående et generelt kapacitetspres på hospitalet. Henvendelserne fra AUH handlede ikke specifikt om mave-tarmområdet. Direktionen svarede skriftligt på begge henvendelserne, og den ene besvarelse fra direktionen er optrykt i advokatredegørelsen. I Region Midtjylland havde alle hospitaler i sommeren 2022 et stort kapacitetspres, og dette var direktionen løbende i dialog med hospitalerne om.“

DR har over flere uger afsløret lange ventetider og brud på patientrettighederne på Aarhus Universitetshospitals mave- og tarmkirurgiske afdeling.

Foto: Emil Agerskov/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

DET BLÅ HJØRNE

14:05
15:00