VILDSPOR
Den store bifejde 2:2 - 20.06.20
00:00 -
Mere info
Flere episoder
Den store bifejde 2:2
VILDSPOR - 20.06.20

I dagens Vildspor springer Rasmus ud som linedanser. Programmet handler nemlig om vilde bier, konkurrencen fra tambier og forskningsbaseret rådgivning. Det er jo på samme tid et oplagt emne at tage fat på for et naturprogram som Vildspor og samtidig et emne Rasmus har beskæftiget sig med i sit rolle som forsker på Aarhus Universitet. Heldigvis får han hjælp undervejs i programmet. Først af Lars Dyhrberg Bruun, biolog i Syddjurs Kommune, som viser Lærke og Emil rundt på rullestensstrandvolde på Djursland. Her bliver vi blandt andet inviteret indenfor hos kystmurerbi og guldmurerbi. Hjemme i studiet hjælper seniorforsker Beate Strandberg med at gøre os klogere på de vilde bier og konkurrencen med honningbierne, og lektor Hans Henrik Bruun hjælper med at få nogle videnskabelige perspektiver på honningbien som hjemmehørende art i Danmark. Vicedirektør Signe Nepper Larsen forklarer om Naturstyrelsens politik for biavl i naturen og Professor Carsten Rahbek forklarer om den videnskabelige og politiske kontekst for den store bi-fejde. Endelig reflekterer Carsten og Rasmus over hvad der egentlig skal til for at sikre at forskerne er autoriteter, hvis svar resten af samfundet kan stole på.