I flere år har Forsvaret kendt til for høje PFOS-værdier: Først nu forbydes køer at græsse på arealet

Skrevet af

11. oktober 2021

smje@radio4.dk

smje@radio4.dk

I både 2019 og 2020 er der konstateret alt for høje niveauer af giftstoffet PFOS i Hessellund Bæk i Viborg Kommune, der er blevet forurenet af brandskum fra Flyvestation Karup. På trods af den viden bortforpagtede forsvaret området ved bækken til en kvægbonde. Det kan Avisen Danmark og Radio4 nu afsløre. Ekspert fraråder at spise kødet fra det forurenede område.

I mere end to et halvt år har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kendt til en stor forurening med giftstoffet PFOS i Hessellund Bæk, der ligger tæt ved Karup Å. Det viser en rapport, Avisen Danmark og Radio4 har fået aktindsigt i.

Alligevel bortforpagtede forsvaret i perioden jorden og bækken ud til en bonde, der har haft kødkvæg til at græsse på arealet. Først indenfor den seneste måned er kvægbonden blevet orienteret om, at han ikke må benytte den forurenede bæk, og at græsset omkring bækken ikke må bruges til foder.

I Korsør blev flere end 100 borgere forgiftet med PFOS, efter at have spist oksekød fra kvæg, der græssede på en eng nær den lokale brandskole, hvorfra forureningen fra brandskummet havde spredt sig. PFOS kan både være kræftfremkaldende og skade immunsystemet.

Ud fra rapporten om PFOS-forureningen fra Flyvestation Karup vurderer professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Philippe Grandjean, at der er ligheder mellem sagen fra Korsør og forureningen ved Hessellund Bæk.

– Det ligner Korsør-sagen. I begge tilfælde stammer forureningen fra brandskum, der har bredt sig til en mindre bæk, der løber gennem en eng, hvor køer græsser. De niveauer, der er målt i Hessellund Bæk er rigtig høje, og derfor kan jeg godt frygte, der er sket en betydelig forurening af kødet, siger han.

Hør Radio4’s reporter Søren Mejer Jensen fortælle om sagen i Radio4 Morgen her:

I både 2019 og 2020 blev der målt værdier af PFOS i vandet fra Hessellund Bæk, der var op til 55 gange over miljøkvalitetskriteriet. Bjarne W. Strobel, lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet vurderer ud fra overskridelsen også, at kødet kan være forurenet.

Alligevel er det først nu, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået taget prøver af græsset. Der er ikke blevet taget prøver af oksekødet, men det bør også ske, lyder det fra Philippe Grandjean.

– Jeg synes helt klart, man bør undersøge kødet. Køer spiser ikke kun græs, de drikker også vand. Vi ved, at vandet i bækken er kraftigt forurenet. Derfor er man nødt til at måle, hvor meget der er i kødet, siger han.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar, at den har anlagt ”et forsigtighedsprincip”:

– Da Ejendomsstyrelses jordforureningssektion bliver bekendt med, at der er dyr på området, der har adgang til at drikke fra bækken, undersøges forholdene, og der rettes henvendelse til forpagteren.

Styrelsen forklarer desuden, at jordforureningssektionen ”ikke har haft viden om, hvilke områder der er forpagtet ud og til hvilken anvendelse”. Men at de informationer i kølvandet på Korsør-sagen nu bliver holdt op mod hinanden.

Styrelsen vil nu undersøge, om sagen minder om den i Korsør, men påpeger, at niveauerne, der indtil nu er målt i Hessellund Bæk ligger langt under de niveauer, der er fundet i Korsør.

Philippe Grandjean fraråder, at man spiser kød fra kvæget, indtil analyser har vist, at det er sikkert.

Kvægbonden ønsker ikke at stille op til interview, men bekræfter, at han de sidste syv år har haft kvæg på arealet ved Hessellund Bæk.

Her kan du høre et interview med Thomas Damgaard, der er chef for Natur og Miljø i Viborg Kommune, hvor Karup Flyvestation ligger:

Politisk handling

Carl Valentin, miljøordfører for Socialistisk Folkeparti ønsker at Forsvarets rolle skal belyses yderligere og vil tage håndteringen af forureningen op med miljøministeren.

– Det er virkelig rystende. Forsvaret er jo normalt undtaget fra miljøbestemmelserne, men det er ikke undtaget fra at tage hensyn til befolkningen. Ministeren skal hurtigst muligt danne sig et overblik over forureningerne, når forsvaret tydeligvis ikke selv kan finde ud af at håndtere det.

Avisen Danmark og Radio4 har forsøgt at få et interview med miljøminister Lea Wermelin (S). Men ministeriet henviser til forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Trine Bramsen skriver i en skriftlig kommentar, at hun nu har bedt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om en forklaring:

– Jeg har selvsagt en forventning om, at de relevante myndigheder reagerer på mistanker – uanset om det handler om svindel, sundhed eller trusler. Jeg har ingen grund til at tro, at nogen bevidst skulle have undladt at reagere, men har bedt om en forklaring på, hvorfor der er handlet som der er. Det er ikke mindst afgørende for at sikre opmærksomheden fremadrettet.

Kvægbonden har ikke ønsket at stille op til interview, men bekræfter, at han de seneste syv år har haft kvæg gående på arealet omkring Hessellund Bæk.

Hør geologisk seniorrådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening, Walter Brüsch, fortælle om forurening med PFOS:

Foto: Søren Mejer Jensen/Radio4

Afspiller nu

FRONTLINJEN

15:05
16:00