Professor: Rekordmange døde i Danmark kan skyldes nedlukninger

Rustvogn med kiste. Holbæk den 14. juni 2021

Skrevet af

16. januar 2023

kha@radio4.dk

kha@radio4.dk

Aldrig før er så mange mennesker i Danmark døde i løbet af et år, som det skete i 2022. Statens Serum Institut har registreret 62.133 dødsfald, og det er en stigning på næsten ni procent i forhold til de foregående år, viser beregninger Radio4 har lavet.

Det er primært borgere over 75 år, der afgår ved døden i større tal end normalt.

“I årets slutning var Danmark ramt af tre samtidige bølger af Corona, influenza og RS-virus, og det er en del af forklaringen”, siger Bolette Søborg, der er overlæge og sektionsleder for infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut.

“En af grundene er, at bølgerne kommer samtidig. Det som er anderledes denne vinter er, at vi også har haft en betydelig bølge af RS-virus, også blandt ældre”, siger Bolette Søborg.

Det store spørgsmål er, hvorfor befolkningen er så dårligt rustet til de forventelige sæson-epidemier, at det giver så markant overdødelighed.

En teori er, at de store nedlukninger under pandemien betød, at mange ikke fik ’trænet’ immunforsvaret. Professor Christian Kanstrup Holm fra Sundhedsvidenskabeligt fakultet på Aarhus Universitet, der forsker i luftvejsinfektioner, tror at immuniteten i befolkningen tog skade af, at skoler, arbejdspladser og foreningsliv var lukket ned i lange perioder.

Han hæfter sig også ved, at antallet af døde i Sverige i 2022 ikke er langt over det normale.

“Selv om man selvfølgelig skal passe på med at overkonkludere, så kan man sige, at det land, der lukkede mindst ned, er det land, der har mindst problemer med den øgede overdødelighed”, siger Christian Kanstrup Holm til Radio4.

Sverige gjorde sig internationalt bemærket ved at holde sine folkeskoler åbne igennem hele pandemien og i det hele taget lade smitten løbe mere frit gennem befolkningen. Det betød mange dødsfald i pandemiens første år, men det har lønnet sig på den lange bane, mener Christian Danstrup Holm.

“Hvis man kigger på hele pandemi-perioden, og man tager 2022 med, så har Danmark i hvert fald ikke klaret sig bedre end Sverige”, siger Christian Kanstrup Holm.

Hør Christian Kanstrup Holm forklare overdødeligheden her:

Overlæge Bolette Søborg fra Statens Serum Institut afviser ikke, at nedlukninger kan have spillet negativt ind. Men det er for tidligt at konkludere, siger hun:

“Det er en rigtig interessant teori, om det at man har haft to år med mindre udbrud, om det har betydning for den immunitet man har de følgende år”, siger Bolette Søborg.

Langt over gennemsnittet

Antallet af døde i Danmark 2022 overgår gennemsnittet af de foregående seks år med 8,9 procent. Gennemsnittet er ikke et helt dækkende billede af den forventede dødelighed, fordi det blandt andet tager ikke højde for de store årgange, der er nået til slutningen af livet nu. Men selv om der altså kan forventes et stigende dødstal, så vækker det undren, at det sker i den skala, som det foregår i mange europæiske lande nu. England, Tyskland og Frankrig har også registreret usædvanligt høj overdødelighed i det forgangne år.

Enkelte lande har normal dødelighed, blandt andet Irland, Malta og Luxembourg. Det er lande, hvor vaccinetilslutningen er lige så høj som i Danmark, og derfor er der ikke nogen indikationer af, at vaccinerne spiller negativt ind på dødstallene. Blandt vaccinemodstandere har mistanken floreret i årevis – men det er der ikke noget, der tyder på, siger Christian Kanstrup Holm fra Aarhus Universitet:

”Det kan jeg slet ikke se nogen tegn på, hvis jeg skal være helt ærlig.”

Statens Serum Institut (SSI) og Danmarks Statistik (DST) har hver sin opgørelse af årlige dødsfald. Det skyldes blandt andet, at dødsfald i udlandet registreres forskelligt. Begge opgørelser viser samme overdødelighed for 2022:
8,9 % over gennemsnittet af de forudgående seks år.

Døde uge 1-52 ifølge Statens Serum Institut                     

2016          54830

2017          55547

2018          57884

2019          56667

2020          57139

2021          60064

Gennemsnit 2016 – 2021

57022

2022         62133
Afvigelse ift. gennemsnit +8,96 %

Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

FRONTLINJEN

15:05
16:00