Privatlivs- og cookie­politik

Privatlivs- og cookie­politik

Privatlivs- og cookiepolitik

September, 2019

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger, og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger.

Radio4 er dataansvarlige for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af persondatalovgivningen og sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af persondatalovgivningen. Det vil sige at vores programmer i radioen, podcasts og tekster på hjemmesiden eller andre steder, med redaktionelt indhold, ikke er omfattet af disse regler. Skulle du have spørgsmål til vores presseetik eller redaktionelt indhold bedes du sende en mail til info@radio4.dk

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. Du kan læse mere nedenfor.

Besøgende på www.r4dio.dk (cookiepolitik)

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold og funktioner, for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger
 • Din IP-adresse
 • Geografisk placering
 • Sider du klikker på
 • I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.

Første gang du besøger vores side, eller første gang du besøger den, efter at have slettet alle cookies, bliver du mødt af en pop up-meddelelse nederst i dit browservindue, der informerer dig om vores og vores samarbejdspartneres indsamling af oplysninger og brug af cookies, samt efterfølgende behandling, og at du accepterer og giver samtykke til dette når du bruger hjemmesiden. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, med virkning for fremtiden. Såfremt du ikke ønsker ovenstående indsamling og behandling, kan du slette dine cookies og fravælge yderligere indsamling, men du bør vide, at det kan få betydning for din oplevelse af hjemmesiden.

Du kan læse mere om hvordan du sletter cookies længere nede på siden.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum, alt efter type og formål. Du kan se hvor længe, formål og hvem der sætter cookies i ovenstående link.

Deltagere i vores undersøgelser

Alt efter relevans og i det omfang deltagerne selv oplyser disse, indsamler og behandler vi typisk følgende personoplysninger, om deltagere i vores undersøgelser:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, by, adresse, telefonnummer
 • Mailadresse
 • Personlige oplysning af relevans, f.eks. køn, alder, hjemmeboende børn, uddannelsesniveau, beskæftigelse, radiolytning
 • Andre oplysninger af relevans for formålet med undersøgelsen

Oplysningerne, som du giver os, behandler vi for at kunne identificere dig (medmindre undersøgelsen er anonym) og for kunne lave statistik og analyser på baggrund af undersøgelserne og deltagerne. Vi bruger også oplysningerne for at kunne kontakte dig, såfremt du vinder en eventuel præmie, hvis der trækkes lod blandt deltagerne i undersøgelsen.

Vi behandler oplysningerne efter udtrykkeligt samtykke fra dig og på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services, programmer og indhold.

Vi opbevarer dine oplysninger og besvarelse i 12 måneder, hvorefter dine oplysninger og besvarelse slettes.

Modtagere af vores nyhedsbreve

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbreve:

 • Mailadresse
 • Kontaktinformation, f.eks. navn, by i det omfang du selv oplyser dette
 • Navn
 • Virksomhed
 • Adfærdsinformation. Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet.

Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve.

Vi behandler desuden, personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i at behandle dine oplysninger om interesser og adfærd (om du har åbnet nyhedsbrevet) til brug for markedsføring.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevene, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.

I bunden af alle nyhedsbreve er et direkte link til afmelding af nyhedsbrevet. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet, og vi sletter din mailadresse i den kontaktliste, der bruges til at udsende nyhedsbrevene. For at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis, gemmer vi de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet i 2 år efter afmelding.

Deltagere i Radio4 panelet

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om deltagerne i Radio4 panelet, som oplyses af deltagerne selv:

 • Mailadresse
 • Fornavn og efternavn
 • Køn (valgfri)
 • Alder (fødselsår)
 • Uddannelsesniveau (valgfri)
 • Husstandsindkomst (valgfri)
 • Region
 • Kommune (valgfri)
 • Størrelse på by, man bor i (valgfri)
 • Interesse i forskellige emner (valgfri)
 • Medieforbrug (valgfri)
 • Oplysninger af relevans for undersøgelsen (valgfri)

Vi bruger oplysningerne, som du giver os, for at kunne identificere dig som bruger i panelet og som baggrundsinformation for at gøre undersøgelserne mere relevante for dig. På baggrund af undersøgelserne bruger vi oplysningerne til at optimere vores programmer, indhold og services.

Desuden bruger vi dine personoplysninger hvis du vinder konkurrencen, som du automatisk deltager i, hver gang du besvarer et spørgeskema.

Vi indsamler og behandler oplysningerne efter dit udtrykkelige samtykke, som du afgiver ved tilmelding til panelet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os eller ved at benytte afmeldingslinket i de mails, du modtager.

Vi opbevarer oplysningerne om dine svar så længe de er nødvendige for at opfylde formålet. Dine svar bliver dog højst opbevaret i et år, hvorefter alle besvarelser bliver anonymiseret. Dine stamoplysninger, som du gav ved tilmelding, bliver slettet et år efter udmeldelse af panelet.

Derudover sletter vi din brugerprofil og oplysninger ved passivitet (senest efter et års passivitet) eller hvis din oplyste mailadresse ikke er gyldig, og vi derfor ikke kan levere mails til din mailadresse.

RADIO FM4 A/S er dataansvarlig for panelet. JYSK FYNSKE MEDIER P/S er databehandler for Radio4.

Talentlab

Så frem du ønsker at blive en del af talentlab Radio4, og i den forbindelse overfører lydfil/lydfiler til udgivelse hos Radio4 som FM, DAB og podcast, indsamler vi en række oplysninger om dig og indholdet af dine lydfiler

 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Navne på de medvirkende

Bliver dine lydfiler godkendt til udgivelse hos Radio4 gemmes dine kontaktinformationer og lydfiler i vores redaktionelle informationsdatabase og vil fremadrettet blive betragtet som informationer/indhold i journalistik‐øjemed, og er derfor ikke underlagt persondataforordningen, men medieansvarsloven.

Bliver dine lydfiler ikke godkendt til udgivelse hos Radio4, slettes dine informationer og lydfil/lydfiler inden for 30 dage.

Programforslag

Såfremt du ønsker at blive en del af Radio4 og bidrage med et programforslag, og i den forbindelse overfører lydfil/lydfiler til udgivelse hos Radio4 som FM, DAB og podcast, indsamler vi en række oplysninger om dig og indholdet af dine lydfiler

 • Navn
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Information omkring eventuelle medvirkende der indgår i programforslaget.

Bliver dine idéer godkendt til udgivelse hos Radio4 gemmes dine kontaktinformationer og lydfiler i vores redaktionelle informationsdatabase og vil fremadrettet blive betragtet som informationer/indhold i journalistik‐øjemed, og er derfor ikke underlagt persondataforordningen, men medieansvarsloven.

Bliver dine idéer ikke godkendt til udgivelse hos Radio4 slettes de indsendte informationer og lydfil/lydfiler inden for 180 dage (6 måneder) efter indsendelsen.

Behandling af de oplysninger vi indsamler

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål, og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi benytter en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt, eller fordi behandlingen ikke er omfattet af persondatalovgivningen.

Du har ret til:

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

Kontaktmuligheder

Du kan kontakte os hvis du mener vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores kundeservice på 5150 2990 eller Chef for GDPR Compliance: persondata@radio4.dk

Den dataansvarlige er:

Radio4
Banegårdspladsen 11
8000 Århus C
CVR.: 40447482

Du kan også kontakte vores Chef for GDPR Compliance, persondata@radio4.dk

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Cookieoversigt
Se vores fulde cookieoversigt